aerodromas

aerodròmas sm. (2) , TrpŽ vieta lėktuvams kilti, nusileisti ir stovėti, taip pat visi tam skirti įrengimai (aikštelė, stotis, sandėliai ir t. t.): Į Tbilisio aerodromą nusileidome iš debesų ir tą dieną daugiau jau nebekeliavome A.Vien.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aerodromas — aerodròmas dkt. Kari̇̀nis, civi̇̀linis, spòrtinis aerodròmas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aerodromas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paruošta vieta (su pastatais, įrenginiais ir įranga) orlaiviams kilti ir tūpti. atitikmenys: angl. aerodrome; airfield pranc. aérodrome; terrain d’aviation ryšiai: dar žiūrėk – išlaipinimo rajonas dar žiūrėk –… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • aerodromas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Oro uosto dalis, pritaikyta lėktuvams, sraigtasparniams, sklandytuvams kilti, tūpti, stovėti ir prižiūrėti. kilmė gr. aēr – oras + dromos – bėgimas atitikmenys: angl. aerodrome; airfield vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • atsarginis aerodromas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skrydžio plane pažymėtas aerodromas, į kurį gali būti skrendama, jeigu nepatartina nutūpti tame aerodrome, kuriame buvo planuota. Atsarginis aerodromas gali būti ir išskridimo aerodromas. atitikmenys: angl.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • perdislokavimo aerodromas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aerodromas, kuris taikos metu nėra visu pajėgumu eksploatuojamas, bet prasidėjus karui gali būti tuojau pat perimtas ir naudojamas karinių dalinių, perdislokuotų iš taikos meto bazių, poreikiams. Turi turėti tų …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pagalbinis aerodromas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aerodromas su minimalia įranga, kuris gali būti panaudotas nelaimės atveju arba kai pagrindinis ar išsklaidymo aerodromai negali būti naudojami, arba kai reikalingas, kad lengviau būtų atliktos taktinės… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pagrindinis aerodromas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikos metu nuolatos veikiantis aerodromas, kurį galima naudoti karo atveju ir kuris turi pakankamai veikiančią infrastruktūrą, kad būtų panaudotas visas to aerodromo kovinis pajėgumas. atitikmenys: angl. main… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • atsarginis aerodromas — statusas Aprobuotas sritis karo aviacija apibrėžtis Skrydžio plane pažymėtas aerodromas, į kurį gali būti tęsiamas skrydis, jei nėra sąlygų nutūpti planuotame. atitikmenys: angl. alternate aerodrome šaltinis Lietuvos kariuomenės Karinių oro… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priešakinis aerodromas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aerodromas, paprastai turintis tik minimalią įrangą, esantis užduoties rajone ar netoli jo. atitikmenys: angl. advanced aerodrome pranc. aérodrome avancé …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • lauko aerodromas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Natūralus žemės paviršius, pritaikytas orlaiviams kilti ar tūpti, paprastai minimaliai įrengtas. atitikmenys: angl. air strip pranc. bande d’atterrissage …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.